პროექტები
  მეტი
  მნიშვნელოვანი სტატიები


სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა - გამარჯვებულების დაჯილდოება
2016 წლის 9 ივნისს გაიმართა სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწა

youtube
+ (032) 223 01 03