კატეგორიები


  ბოლო სიახლეები


სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა - გამარჯვებულების დაჯილდოება
2015 წლის 4 ივნისს გაიმართება სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოება
სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა - საბოლოო შედეგები
უმაღლესი ქულის მქონე 20 მოსწავლე
ოლიმპიადის მესამე ტურის პირველი ეტაპის შედეგები
სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მესამე ტურის პირველი ეტაპის შედეგები
როგორ ჩავწეროთ pdf და epub ფაილები Nook-ში
ვიდეო ინსტრუქცია

დამხმარე მასალები

 

გარდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებისა, მოსწავლეებს შეუძლიათ გამოიყენონ შემდეგი დამხმარე ლიტერატურა:

 

მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში; როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე; თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისათვის

 

თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 

 

კულტურათშორისი სწავლება, T-kit.  ევროპის საბჭო და ევროკომისია, 2000 წ.

 

რელიგიური მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული განათლება: სახელმძღვანელო სკოლებისათვის, ევროსაბჭო, 2007 წ.

სამართლებრივი კულტურის საფუძვლები  

 

სამართლებრივი კულტურა 

 

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი). მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, IX-X კლასი, 2010 წ. 

 

სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

 

სამართლის ქალაქი 

 

 
youtube
+ (032) 223 01 03