კატეგორიები


  ბოლო სიახლეები


სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა - გამარჯვებულების დაჯილდოება
2016 წლის 9 ივნისს გაიმართა სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოება
სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის დასკვნითი ტური
ოლიმპიადის დასკვნითი ტური 1-2 ივნისს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა
საინფორმაციო შეხვედრა
სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მესამე ტურის პირველი ეტაპის შედეგად გამოვლენილ მოსწავლეებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა
მესამე ტურის პირველი ეტაპის საბოლოო შედეგები
სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მესამე ტურის პირველი ეტაპის საბოლოო შედეგები

დამხმარე მასალები

 

გარდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებისა, მოსწავლეებს შეუძლიათ გამოიყენონ შემდეგი დამხმარე ლიტერატურა:

 

მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში; როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე; თანამშრომლობა საზოგადოებრივი სარგებლისათვის

 

თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 

 

კულტურათშორისი სწავლება, T-kit.  ევროპის საბჭო და ევროკომისია, 2000 წ.

 

რელიგიური მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული განათლება: სახელმძღვანელო სკოლებისათვის, ევროსაბჭო, 2007 წ.

სამართლებრივი კულტურის საფუძვლები  

 

სამართლებრივი კულტურა 

 

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი). მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, IX-X კლასი, 2010 წ. 

 

სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

 

სამართლის ქალაქი 

 

 
youtube
+ (032) 223 01 03