კატეგორიები


  ბოლო სიახლეები


"სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" - საბოლოო შედეგები
გთავაზობთ კონკურსის "სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" კონკურსის 2016/2017 საბოლოო შედეგებს.
გამარჯვებული ათი გუნდი პრეზენტაციის ეტაპის შემდეგ გამოვლინდება
საუკეთესო შედეგის მქონე ოცი სტუდენტური გუნდი ივლისის შუა რიცხვებში სპეციალური ჟიურის წინაშე წარადგენს თავიანთ ნაშრომს.
"სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" - საბოლოო შედეგები
გთავაზობთ კონკურსის "სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" ანალიტიკური დოკუმენტის და კონცეპტუალური დოკუმენტის გასწორების საბოლოო შედეგებს.
სტუდენტები თვითმმართველობისათვის
მეორე და მესამე ეტაპის ანალიტიკური დოკუმენტის და მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვის დოკუმენტის პირველადი შედეგები და აპელაცია

დამხმარე მასალების ჩამონათვალი კონკურსში მონაწილე გუნდებისათვის:

  1. საქართველოს კონსტიტუცია
  2. საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი
  3. ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“
  4. მწვანე კავკასიას (Green Caucasus) მიერ, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრთან (ICCC) პარტნიორობით მომზადებული დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის - ადგილობრივი თვითმმართველობა - თბილისი 2016 წელიyoutube
+ (032) 223 01 03