კატეგორიები


  ბოლო სიახლეები


სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა - გამარჯვებულების დაჯილდოება
2016 წლის 9 ივნისს გაიმართა სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოება
სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის დასკვნითი ტური
ოლიმპიადის დასკვნითი ტური 1-2 ივნისს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა
საინფორმაციო შეხვედრა
სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მესამე ტურის პირველი ეტაპის შედეგად გამოვლენილ მოსწავლეებთან საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა
მესამე ტურის პირველი ეტაპის საბოლოო შედეგები
სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მესამე ტურის პირველი ეტაპის საბოლოო შედეგები
სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა (2015-2016)

გახდი მოქალაქე!


ორგანიზაცია „მოქალაქე" აგრძელებს პროექტს „სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა" საქართველოს სკოლების IX-XII კლასების მოსწავლეებისათვის.


2016 წლის კონკურსისათვის რეგისტრაცია 26 ოქტომბრიდან 13 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება ვებგვერდზე: www.online.naec.ge. რეგისტრაციის გასავლელად მოსწავლეებმა უნდა მიმართონ საკუთარი სკოლის ადმინისტრაციას.


„სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა" მიზნად ისახავს მოსწავლეებში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებისა და ახალგაზრდების დემოკრატიული საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას. პროექტით განსაზღვრულია ნიჭიერი, მაღალი მოქალაქეობრივი კომპეტენციისა და სოციალურად აქტიური მოსწავლეების გამოვლენა და მხარდაჭერა, ინფორმირებული, აქტიური და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქეების აღზრდის ხელშეწყობა.


ოლიმპიადის ჩატარებას უზრუნველყოფს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.

 

 

ოლიმპიადა ჩატარდება ქართულ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე სამ ტურად.

პირველი ტური ტარდება კომპიუტერულად საქართველოს ყველა რაიონისა და თბილისის სკოლებში.

გამოყენებული იქნება არჩევითპასუხებიანი ტესტი, რომელიც დაეფუძნება სამოქალაქო განათლების სასწავლო გეგმას. ტესტში შევა დავალებები, რომლებიც ძირითადად აფასებს ცოდნას (სამოქალაქო განათლებაში ნასწავლი ცნებებისა და კონცეფციების ცოდნასა და ცოდნის გამოყენების უნარს (როგორ იყენებენ მოსწავლეები სამოქალაქო (Civics) და მოქალაქეობრივი უფლებების (Citizenship) კონცეფციებს სხვადასხვა კონტექსტში). მოსწავლე ტესტის დასრულებისთანავე გაიგებს თავის შედეგს.

 

მეორე და მესამე ტურში ძირითადი აქცენტი გაკეთდება კრიტიკული აზროვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებითობის, ე. წ. დილემური სიტუაციების ზნეობრივი პოზიციებიდან განსჯისა და პრობლემის გადაწყვეტის უნარზე. შეფასდება, თუ როგორ იყენებენ მოსწავლეები სამოქალაქო და მოქალაქეობრივი უფლებების კონცეფციებს პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში. მეორე ტურში ტესტში ძირითადად ღია დავალებები იქნება.

 

ნაშრომები შეფასდება გამსწორებლების მიერ ელექტრონულად.

 

მესამე ტური ორ ნაწილს ითვალისწინებს:

 

  1. ესე - წერითი დავალება, რომელიც მოსწავლისაგან მოითხოვს რამდენიმე დილემური სიტუაციის ზნეობრივი პოზიციებიდან განსჯას და/ან პრობლემის გადაწყვეტის უნარის დემონსტრირებას. შეფასდება სამოქალაქო ღირებულებების პატივისცემის წარმოჩენა, სამოქალაქო და მოქალაქეობრივი უფლებების კონცეფციების გამოყენება პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში, კრიტიკული აზროვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი და პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომა.  
  2. პრეზენტაცია - საპრეზენტაციო თემა იმგვარად იქნება შერჩეული, რომ გამოვლინდეს, თუ რამდენად აცნობიერებს მოსწავლე მოქალაქის უფლებებს და პასუხისმგებლობებს, დემოკრატიულ ღირებულებებს. შეფასდება ზეპირი მეტყველება, არგუმენტირებული მსჯელობა, სამოქალაქო ღირებულებების პატივისცემა და პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომა; აგრეთვე, დასმულ კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხები.

 

მესამე ტურის მონაწილეებს შეაფასებენ სამოქალაქო განათლების ექსპერტები და საზოგადოებაში აღიარებული, სამოქალაქო პოზიციითა და ღირებულებებით გამორჩეული ადამიანები.

 

მესამე ტურის ბოლოს გამოვლინდება ოლიმპიადაში გამარჯვებული 20 მონაწილე.

 

ოლიმპიადის გამარჯვებულებს ორგანიზაცია „მოქალაქე" დააჯილდოებს. გათვალისწინებულია გამარჯვებულთა გაგზავნა ენის შემსწავლელ კურსებზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში.

 

„სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა" მეორე წელია ტარდება. 2015 წელს ოლიმპიადის პირველ ტურში მონაწილეობა საქართველოს 1277 სკოლის 22 ათასზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო. სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის მეორე ტურის შედეგად 201 გამარჯვებული გამოვლინდა. აღსანიშნავია, რომ მეორე ტურში მონაწილე საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტს ჰყავდა. ორივე ტურის გამარჯვებულები ორგანიზაცია „მოქალაქემ" დააჯილდოვა.
მესამე ტურის პირველი ეტაპის შედეგად გამოვლინდა 41 საუკეთესო მოსწავლე, რომლებმაც მეორე ეტაპზე სპეციალურ კომისიას წარუდგინეს თავიანთი დაწერილი ესეები. პრეზენტაციისას შეფასდება მოსწავლეთა ზეპირი მეტყველება, პრეზენტირების უნარი, არგუმენტირებული მსჯელობა, სამოქალაქო ღირებულებების პატივისცემა და დასმულ კითხვებზე სხარტი და საზრიანი პასუხი.
20 გამარჯვებული მოსწავლე ინგლისის „Headington Oxford"-ისა და „Oxford College"-ის საზაფხულო სკოლაში გაემგზავრა.


ოლიმპიადის ფარგლებში ფასდება სამოქალაქო განათლების სამი ასპექტი:

 

  • შემეცნებითი (დემოკრატიის არსისა და ადამიანის უფლებების ცოდნა - რას წარმოადგენს ადამიანის უფლებები და ის პირობები, რომლებზეც ამ უფლებების დაცვაა დამოკიდებული);
  • მონაწილეობითი (დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვისათვის მზაობა, ანუ იმის ცოდნა, თუ როგორ დაიცვან ბავშვებმა საკუთარი უფლებები; მაგალითად, სკოლაში, როგორც მიკროსაზოგადოებაში, მოსწავლეთა თავისუფლებისა და თანასწორობის დაცვა და სხვ.);
  • კულტურული (მრავალფეროვნებისა და პლურალიზმის პატივისცემა, პასუხისმგებლობა სხვა ადამიანებისა და საზოგადოების წინაშე).

 


დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე 247 33 33 ან მოგვწერეთ პროექტის facebook გვერდზე: www.facebook.com/CivilEducationOlympiadგისურვებთ წარმატებას!

 
youtube
+ (032) 223 01 03