კატეგორიები


  ბოლო სიახლეები


"სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" - საბოლოო შედეგები
გთავაზობთ კონკურსის "სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" კონკურსის 2016/2017 საბოლოო შედეგებს.
გამარჯვებული ათი გუნდი პრეზენტაციის ეტაპის შემდეგ გამოვლინდება
საუკეთესო შედეგის მქონე ოცი სტუდენტური გუნდი ივლისის შუა რიცხვებში სპეციალური ჟიურის წინაშე წარადგენს თავიანთ ნაშრომს.
"სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" - საბოლოო შედეგები
გთავაზობთ კონკურსის "სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" ანალიტიკური დოკუმენტის და კონცეპტუალური დოკუმენტის გასწორების საბოლოო შედეგებს.
სტუდენტები თვითმმართველობისათვის
მეორე და მესამე ეტაპის ანალიტიკური დოკუმენტის და მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვის დოკუმენტის პირველადი შედეგები და აპელაცია
გამარჯვებული ათი გუნდი პრეზენტაციის ეტაპის შემდეგ გამოვლინდება
30-06-2017

საუკეთესო შედეგის მქონე ოცი სტუდენტური გუნდი ივლისის შუა რიცხვებში სპეციალური ჟიურის წინაშე წარადგენს თავიანთ ნაშრომს. სასურველია, პრეზენტაციისას გუნდი სრულად იყოს წარმოდგენილი (ადგილობრივი გუნდის წევრებთან ერთად).

გთავაზობთ პრეზენტაციების შეფასების რუბრიკას .

საბოლოო შეფასებაში პრეზენტაციის შეფასების წილი 40% იქნება, გუნდის მიერ უკვე მიღებული შეფასების (ანალიტიკური და კონცეპტუალური დოკუმენტების შეფასება) წილი კი - 60%.

ინფორმაციას პრეზენტაციის თარიღისა და ადგილის შესახებ გუნდები მიიღებენ დაზუსტებისთანავე.

გისურვებთ წარმატებას!


youtube
+ (032) 223 01 03