კატეგორიები


  ბოლო სიახლეები


"სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" - საბოლოო შედეგები
გთავაზობთ კონკურსის "სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" კონკურსის 2016/2017 საბოლოო შედეგებს.
გამარჯვებული ათი გუნდი პრეზენტაციის ეტაპის შემდეგ გამოვლინდება
საუკეთესო შედეგის მქონე ოცი სტუდენტური გუნდი ივლისის შუა რიცხვებში სპეციალური ჟიურის წინაშე წარადგენს თავიანთ ნაშრომს.
"სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" - საბოლოო შედეგები
გთავაზობთ კონკურსის "სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" ანალიტიკური დოკუმენტის და კონცეპტუალური დოკუმენტის გასწორების საბოლოო შედეგებს.
სტუდენტები თვითმმართველობისათვის
მეორე და მესამე ეტაპის ანალიტიკური დოკუმენტის და მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვის დოკუმენტის პირველადი შედეგები და აპელაცია
"სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" - საბოლოო შედეგები

გთავაზობთ კონკურსის "სტუდენტები თვითმმართველობისათვის" საბოლოო შედეგებს .

თქვენი შეფასება ორი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება და მოიცავს: პროექტით განსაზღვრული დოკუმენტებისა (ანალიტიკური და კონცეპტუალური) და პრეზენტაციის შეფასებებს.

შეგახსენებთ, რომ პროექტით განსაზღვრული დოკუმენტების მაქსიმალური ქულა 110-ია (ანალიტიკური დოკუმენტში მაქსიმალური ქულა 50-ია, კონცეპტულურში კი - 40, ეს უკანასკნელი კოეფიცინტით 1.5 შედის საბოლოო ქულაში), პრეზენტაციის მაქსიმალური ქულა კი 50-ია.

ორივე ნაწილისთვის ითვლება ე.წ. ნორმირებული ქულები (მიღებული ქულა გაყოფილი მაქსიმალურ ქულაზე). კერძოდ, თქვენ მიერ ანალიტიკურ და კონცეპტუალურ დოკუმენტებში მიღებული ქულა იყოფა 110-ზე (პირველი ნაწილის ნორმირებული ქულა), პრეზენტაციაში მიღებული ქულა კი იყოფა 50-ზე (მეორე ნაწილის ანუ პრეზენტაციის ნორმირებული ქულა).

იქედან გამომდინარე, რომ საბოლოო შეფასებაში (საკონსკურსო ქულა) ანალიტიკური და კონცეპტუალური დოკუმენტების წილი 60%-ია, პრეზენტაციის წილი კი - 40%, პირველი ნაწილის ნორმირებული ქულა მრავლდება 0.6-ზე, მეორე ნაწილის ნორმირებული ქულა მრავლდება 0.4-ზე; ნამრავლი იკრიბება, მიღებული ჯამი კი წარმოადგენს საკონკურსო ქულას.

*საკონკურსო ქულა დამრგვალდება 4 ნიშნის სიზუსტით.


youtube
+ (032) 223 01 03