კატეგორიები


  ბოლო სიახლეები


სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტის ატვირთვა
მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტის ატვირთვა შესაძლებელი იქნება 30 მაისიდან 2 ივნისის ჩათვლით.
საინფორმაციო შეხვედრა
სტუდენტები თვითმმართველობისათვის პროექტის ფარგლებში
 1. საქართველოს კონსტიტუცია
 2. საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
 3. ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“
 4. საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“
 5. საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
 6. საქართველოს კანონი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“
 7. საქართველოს კანონი „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“
 8. საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა
 9. საქართველოს სოციალურ -ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია - საქართველო 2020 10. საქართველოს მთავრობის დადგენილება „მუნიციპალიტეტებს შორის ქონებისა და ვალდებულებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“
 10. საქართველოს მთავრობის განკარგულება „ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა უწყვეტი სწავლების კონცეფცია“
 11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების განკარგულება „საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებისთვის“. 

 

 

ლიტერატურა

 1. ვ. ხმალაძის საერთო რედაქციით, ავტორები: კონსტანტინე კანდელაკი, დავით ლოსაბერიძე, ზაზა რუხაძე, იური ტაბუცაძე, ვახტანგ ხმალაძე, ზურაბ ჯიბღაშვილი კონსტიტუციური სისტემები და კონსტიტუციური პროცესი საქართველოში (1995 - 2009 წ.წ.), მისი განვითარების პერსპექტივა,
 2. ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ შიდა პროექტის ფარგლებში მომზადებული „საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების 2007 წლის წლიური ანგარიში“ რომელიც მომზადდა დავით ლოსაბერიძე (მთავარი რედაქტორი), დავით მელუა, დავით ნარმანიას ავტორობით
 3. პაატა რეკვავა და რომან კუსიანი „ადგილობრივი ხელისუფლების განხორციელების ფორმები საზღვარგარეთის ქვეყნებში და საქართველოში“, 2002 წელი, თბილისი
 4. ირაკლი ბრაჭული, ვალერიან რამიშვილი, ირმა ჩიტალაძე „ადგილობრივი დემოკრატია და რეგიონული განვითარება როგორც პოლიტიკური წესრიგის საბაზო ელემენტი“, (2008) თბილისი.
 5. პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში, მომზადებული ანგარიში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი. პროექტი ხორციელდება ფონდის „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მხარდაჭერით. ავტორები: თინათინ ბოლქვაძე კონსტანტინე კანდელაკი დავით ლოსაბერიძე (მთავარი რედაქტორი) თამარ ჩიქოვანი.
 6. ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ დაკვეთით BCG research-ის მიერ 2008 წლის აპრილში ჩატარებული კვლევების ანგარიშები: „ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა - ინფორმირებულობა და შეფასებები“ და „ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა - შედეგიანობა და შეფასებები“ ანგარიშის ფარგლებში გამოცემული მეორე დოკუმენტი სოციოლოგიური კვლევის ანგარიში "საზოგადოებრივი აზრი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოში".
 7. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის“ (ვაჟა სალამაძე და თანაავტ.) კვლევა „მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში“, (2009) თბილისი
 8. 2011 წლის ივლის–აგვისტოში საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტის მიერ ფონდ “ღია საზოგადოება საქართველოსთვის” ჩატარებული „ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობადობისა და კმაყოფილების კვლევა“.
 9. საზოგადოების კვლევის ცენტრის“ ავტორთა ინტერდისციპლინარული ჯგუფის მიერ 2010-2012 წლებში საქართველოს 20 სხვადასხვა ტიპის სოფელში არსებული მდგომარეობის კვლევა „სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში“;
 10. ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში „სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის“ მიერ მომზადებული „საქართველოს ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების ანგარიში (2012)“,
 11. პაველ სვიანევიჩი ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოსთვის“ 2011 წელს მომზადებული ანალიტიკური სტატია: Paweł Swianiewicz, Public opinion about local government in Georgia;
 12. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის G-PAC პროგრამის მხარდაჭერითა და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი“ ფარგლებში ა/ო "სიდა"-ს მიერ „სოფლის მოსახლეობის კვლევა“,
 13. განმარტებითი ბარათი საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ პროექტზე, 2013;
 14. ფრედ ფიშერი, თანამშრომლობა განვითარებისთვის, მოქალაქეებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ურთიერთგაგების გაუმჯობესება, მონაწილეობითი დაგეგმვის საშუალებით ( 2001) თბილსი.
 15. გიორგი მესხიძე, პრობლემების გამოვლენა და პრიორიტიზაცია საზოგადოების მონაწილეობით საერთაშორისო ასოციაცია „კივიტას გეორგიკა“ (2009) თბილისი წელი.
 16. მაისურაძე, დ. (2012). სახელმწიფო ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია: ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები საქართველოს რეგიონებში. თბილისი
 17. საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია. (2013) სამოქალაქო მონაწილეობის ასპექტები. 

 

 
youtube
+ (032) 223 01 03